Imagen Noticias

MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDADE SOCIAL EN RELACIÓN COA PRESTACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL

Normativa
Autor
Boletín Oficial do Estado (BOE)
BOE Núm. 235 do martes 29 de setembro de 2009. Sec. I. Páx. 82086

A mutua Fraternidad Muprespa infórmao da publicación do Real decreto 1430/2009, do 11 de setembro, polo que se desenvolve regulamentariamente a Lei 40/2007 do 4 de decembro de medidas en materia de Seguridade Social, en relación coa prestación de incapacidade temporal.

O Real decreto dispón os seguintes artigos:

  • Artigo 1. Comunicación informática por parte dos servizos públicos de saúde do cumprimento do duodécimo mes nos procesos de incapacidade temporal.
  • Artigo 2. Pagamento da prestación económica por incapacidade temporal.
  • Artigo 3. Procedemento de desconformidade coa alta médica emitida polas entidades xestoras.
  • Artigo 4. Procedemento administrativo de revisión das altas médicas expedidas nos procesos de incapacidade temporal.
  • Artigo 5. Reducións de achegas empresariais á Seguridade Social en caso de traslado dun traballador con enfermidade profesional a un posto compatible co seu estado.

Descargar Real decreto:

"A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"