Imagen Noticias

NOMEAMENTO DO DIRECTOR XERENTE DA MUTUA FRATERNIDADE MUPRESPA

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Con efecto do 6 de maio 2010 tomou posesión como Director Xerente de Fraternidade Muprespa, Don Carlos Aranda Martín.

Director Xerente

Nacido en Toledo (1951), é Enxeñeiro Agrónomo pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos (Universidade Politécnica de Madrid) e Licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía (Universidade Complutense de Madrid). Ata o seu nomeamento ocupaba o cargo de Director Xeral do Grupo TRAGSA, grupo de empresas públicas cunha media de 20.000 traballadores e 1.500 millóns de facturación.

Traxectoria

Funcionario do Estado, desempeñou a súa carreira como directivo en distintos destinos da Administración, en España e en Europa: Ministerio de Agricultura, Pesca e a Alimentación; Instituto de Relacións Agrarias; FAO - Organización de Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación; Embaixada de España en Roma; Representación Permanente de España ante Unión Europea en Bruxelas; Subdirección Xeral de Industrialización e Comercialización Agroalimentaria."O seu Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano,"