Hurrengo kointzidentziak aurkitu ditugu

Formularioak1 emaitza guztira

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrak honela definitzen du laneko gaixotasuna: “Laneko gaixotasuna beste pertsona batentzat egindako lanaren ondorioz garatutakoa da, baldin eta lan hori aipatutako Legearen aplikazio- eta garapen-xedapenetan onartutako koadroan zehaztutako jardueren artean badago, eta...