Estatuaren Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Lehendakaritza Ministerioari atxikitako zuzenbide publikoko erakundea, nortasun juridiko publikoa, berezko ondarea eta kudeatzeko autonomia dituena, Estatuko Administrazio Orokorrak arauen publizitatean duen eskumenaren eremuan garatzen duen politika publikoari dagokion programa betetze aldera. Estatuko Aldizkari Ofiziala (BOE) eta Merkataritza Erregistroaren Aldizkari Ofiziala (BORME) argitaratu behar ditu, besteak beste.