AT eta EP prima-tarifa

Soldatapekoak dituzten enpresen eta autonomoen jarduera ekonomikoei aplikatu beharreko epigrafeak, Jarduera Ekonomikoen Sailkapen  Nazionalean (EJSN) esleitutako kotizazio motaren arabera.

Enpresaburuen kontura baino ez da kotizatzen.