Tarifa de Primes d'AT i MP

Epígrafs aplicables a les diferents activitats econòmiques d’empreses i autònoms amb assalariats, segons el tipus de cotització assignada en la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE).

La seva cotització és exclusivament a càrrec dels empresaris.