Ezintasunak Balioesteko Taldea

Izaera teknikoko kide anitzeko organoa, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalean (GSIN) txertatua, eskumena duena langileen lanerako ezintasuna ebaluatzeko, ezintasun iraunkorragatiko prestazio ekonomikoak eta behin betiko lesioek, ebaketek eta itxuragabetasunek eragindako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea aintzateste aldera.
Ezintasunak Balioesteko Taldearen (EBT) ebaluazioaren emaitza GSINren zuzendari probintzialari helaraziko zaio, irizpen-proposamen ez loteslearen bidez, irekitako prozeduraren gainean berariazko ebazpena eman dezan, berehala betearaztekoa.

1300/1995 Errege Dekretuak arautua