Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakiaren

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak langileari esleitzen dion zenbakia da AFZa, dela besteren kontura dela norbere kontura, Gizarte Segurantzan alta ematen zaionean. Biziartekoa eta bakarra da Gizarte Segurantzako Sistemarentzat, Estatu osoan.