Gizarte Segurantzaren Administrazioko Zerbitzu Juridikoa

Gizarte Segurantzaren zerbitzu erkide bat da, eta zuzendariordetza orokorreko maila organikoa du. Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileen eta zerbitzu erkideen aholkularitza juridikoari eta epaiketetan ordezkatzeari eta defendatzeari buruzko eginkizunak eta eskumenak betetzea dagokio, abuztuaren 3ko 947/2001 Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Administrazioko Zerbitzu Juridikoaren Erregelamenduan aurreikusitako moduan.