Kontuen Auzitegia

Kontuen Auzitegia kanpo-kontroleko organo bat da, Espainiako Konstituzioan aitortua, eta sektore publikoaren kontuak eta kudeaketa ekonomikoa ikuskatzen dituen organo gorena da; horrek ez du eragozten haren jurisdikzio-funtzioa, funts publikoak maneiatzeko ardura dutenek kontabilitateko erantzukizunean duten erantzukizuna epaitzera bideratua.