Lanbide arteko gutxieneko soldata

Lanaldi osoan besteren kontura aritzen diren langileentzat Espainian legez ezarritako gutxieneko soldata gordina, kontratu mota edozein delarik ere, urteko 14 ordainsaritan banatuta.
 Gobernuak finkatuko du urteko legezko ordainsaria (LGS), erakunde sindikal eta enpresa-elkarterik adierazgarrienekin kontsultatu eta gero, honako alderdi hauek aintzat hartuta betiere: kontsumo-prezioen indizea, Estatuan lortutako batez besteko produktibitatea, lanaren partaidetza zenbatean gehitu den Estatuko errentan eta egoera ekonomiko orokorra.