Fraternidad-Muprespa política de medioambiente

Política de Medioambiente

A política ambiental definida por Fraternidad-Muprespa está baseada na Norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

Fraternidad-Muprespa, no seu compromiso coa protección do medioambiente, incluída a prevención da contaminación e outros compromisos específicos pertinentes ao contexto da organización, establece e garante o cumprimento dos seguintes principios de actuación:

  • Traballar de forma respectuosa co medio e cumprindo sempre os requisitos legais ambientais que nos son de aplicación, así como velar polo cumprimento doutros requisitos que a organización subscriba relacionados cos seus aspectos ambientais.
  • Minimizar os efectos ambientais producidos como consecuencia da actividade que desenvolvemos nas nosas oficinas e centros asistenciais e nas localizacións nas que desenvolvemos a nosa actividade.
  • Planificar as nosas actividades de tal forma que asegure a prevención da contaminación, porque estamos comprometidos coa protección do medioambiente a través dunha xestión de riscos que garante a mellora continua do noso comportamento no campo ambiental.
  • Debe estar aberta á participación activa de todo o persoal e ademais incluír as suxestións de mellora propostas polos nosos empregados, para fomentar a mellora continua e prevención da contaminación.
  • Documentar, implementar e manter ao día a Política de Xestión Ambiental, así como comunicala a todos os seus empregados e persoas que traballan en nome da entidade.
  • Manter sensibilizados e concienciados todos os seus empregados, fomentando a formación ambiental destes e a participación dos traballadores na xestión ambiental.
  • Estar integrada na xestión global da empresa.
  • Poñer a disposición de todos os seus clientes e do público en xeral a súa Política de Xestión Ambiental, seguindo co compromiso empresarial de transparencia e de diálogo que xa segue.

A Dirección de Fraternidad-Muprespa impulsará a mellora ambiental e asignará os recursos necesarios para asegurar a exitosa implantación da política ambiental.