fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

INFORME D'ACCIDENT DE TREBALL I SISTEMA DELT@

NOU INFORME D'ACCIDENT DE TREBALL (PAT) I RELACIÓ DE SENSE BAIXA (RSB)

Segons l'Ordre Ministerial de 19 de novembre de 2002, es van establir els nous models de notificació electrònica d'informes d'accident de treball (PAT) i relacions d'accidents ocorreguts sense baixa mèdica (RSB), que substituïen el format de paper establert fins a la data, i passava a ser obligatòria la utilització d'aquests models per part de totes les empreses a partir de l'1 de gener del 2003.

Amb això es pretén millorar la política de control d'aquests informes, com també adequar els sistemes estadístics d'acord amb la legislació europea.

Igualment, van quedar aprovats els programes i les aplicacions que fan possible la notificació d'aquests informes, per via electrònica, a través del sistema de declaració electrònica d'accidents (Delt@).

SISTEMES DE TRAMITACIÓ

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017