fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

MEDI AMBIENT ISO 14001

La Direcció de Fraternidad-Muprespa està plenament conscienciada de la importància que té la preservació del medi ambient, dels recursos naturals i de la disminució necessària de l'impacte de la nostra activitat en el nostre entorn. Com a mostra d'aquest compromís i dedicació, es presenta la Política de medi ambient de Fraternidad-Muprespa.

Fraternidad-Muprespa disposa de dos Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) certificats d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14001:2004.

El primer SGA va ser atorgat per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR, el desembre del 2005, i constitueix, juntament amb el Sistema de Gestió de Qualitat (SGC), un sistema de gestió integrat, certificat així mateix per AENOR. Ambdós sistemes es troben plenament integrats i comparteixen procediments comuns i cicles d'auditories. L'àmbit d'aquest SGA és el "Desenvolupament i producció d'aplicacions informàtiques en tecnologies de la informació" que es duen a terme a la seu central (plaça de Cánovas del Castillo, Madrid) i a l'edifici Sienna (avinguda de Sever Ochoa, Alcobendas). Aquest SGA, ha estat estès i ampliat d'acord amb el Reglament EMAS, i s'ha aconseguit aquest certificat.

El segon SGA va ser atorgat el febrer del 2013; Fraternidad-Muprespa va acreditar el Sistema de Gestió Ambiental de dos dels seus centres assistencials, Burgos i Vitòria, l'àmbit de la qual és "Els serveis associats a la cobertura de les contingències professionals i contingències comunes del pacient afiliat". El 2015 ja són deu els centres certificats i progressivament s'estendrà a la xarxa de centres de la mútua. D'aquesta manera, Fraternidad-Muprespa contribueix a la sostenibilitat del medi ambient i de la societat en general.

Sistemes d'informació
Centres assistencials


Sistemes d'informació


Centres assistencials

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017