fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

PACTE MUNDIAL DE LES NACIONS UNIDES

A Fraternidad Muprespa, ampliant l'abast de la RSC, ens vam adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides el mes d'maig del 2011. L'adhesió al Pacte Mundial va ser una iniciativa voluntària de compromís ètic, destinada a acollir com una part integral de la nostra estratègia i operacions, principis de conducta i acció en matèria de drets humans i laborals, drets mediambientals (establir polítiques d'estalvi d'aigua, energia, paper, control de residus, etc.) i lluita contra la corrupció (promoció de la transparència financera, rebuig del suborn, malversació, favoritismes, etc.).

En essència, l'adhesió al pacte constitueix la nostra resposta i compromís amb les necessitats d'un món en transformació, basat en 10 principis bàsics en declaracions i convencions universals:

Drets humans

  • Fraternidad Muprespa a favor dels drets humans
  • Vulneració dels drets humans
  • Fraternidad Muprespa i la llibertat d'associació
  • Fraternidad Muprespa contra el treball forçat i la coacció
  • Eradicació del treball infantil

Drets laborals

  • Suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l'ocupació

Drets mediambientals

  • Fraternidad Muprespa a favor del medi ambient
  • Iniciatives per respectar i fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental
  • Difusió de tecnologies ecològiques

Lluita contra la corrupció

  • Fraternidad Muprespa contra la corrupció, l'extorsió i el suborn

Baixada

Informe de progrés Pacte Mundial 2015
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017