fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

La política de medi ambient definida per Fraternidad Muprespa està basada en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 i en el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009.
Fraternidad Muprespa, en el seu compromís amb la protecció del medi ambient, estableix i garanteix el compliment dels següents principis d'actuació:

  • Treballar de manera respectuosa amb el medi ambient i complir sempre els requisits legals ambientals que ens són d'aplicació, així com vetllar pel compliment d'altres requisits que l'organització subscrigui relacionats amb els seus aspectes ambientals
  • Minimitzar els efectes ambientals produïts com a conseqüència de l'activitat que desenvolupem a les nostres oficines i centres assistencials i als emplaçaments on desenvolupem la nostra activitat.
  • Ha d'estar oberta a la participació activa de tot el personal i, a més, incloure els suggeriments de millora proposats pels nostres empleats, de manera que es fomenti la millora contínua i la prevenció de la contaminació.
  • Documentar, implementar i mantenir al dia la Política de gestió ambiental, així com comunicar-la a tots els seus empleats i persones que treballen en nom de l'entitat.
  • Mantenir sensibilitzats i conscienciats tots els seus empleats, fomentar la seva formació ambiental i la participació dels treballadors en la gestió ambiental.
  • Estar integrada en la gestió global de l'empresa.
  • Posar a disposició de tots els seus clients i del públic en general la seva política de medi ambient, i seguir amb el compromís empresarial de transparència i de diàleg que ja segueix.

La Direcció de Fraternidad Muprespa impulsarà la millora ambiental i assignarà els recursos necessaris per assegurar la reeixida implantació de la política de medi ambient.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017