fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

FRATERNIDAD-MUPRESPA VA INGRESSAR MÉS DE 850 MILIONS D´EUROS EL 2004

09/05/2005, Fraternidad-Muprespa, 
Madrid, 9 de maig.- FRATERNIDAD-MUPRESPA va obtenir a l’exercici 2004 uns ingressos totals de 854,23 milions d’euros (142.132 milions de pessetes) en comparació dels 75l,67 milions de l’any anterior, fet que representa un increment d’un 13,6 per cent. Aquests ingressos són els més elevats de la seva història, que l’any passat va commemorar el seu 75è aniversari.

Dels esmentats ingressos, la part corresponent a la recaptació per les quotes reportades per Contingències Professionals (accidents laborals i malalties professionals) i per Contingències Comunes (malaltia comuna i accident no laboral) va ascendir a 787,61 milions d’euros, fet que representa un increment d’un 12,7 per cent respecte de l’any anterior.

Els resultats o excedents de gestió van ascendir a 66,82 milions d’euros (11.118 milions de pessetes) i suposen un increment del 79,0 per cent respecte dels resultats de l’any anterior.

És important destacar que la xifra de reserves corresponents a gestió al tancament de 2004 va ascendir a 277,07 milions d’euros i que les provisions per a contingències en tramitació van ser de 92,76 milions d’euros. Totes aquestes xifres revelen la solidesa i solvència financera d’aquesta Mútua que dirigeix Fernando Eguidazu.

La població protegida per aquesta Mútua el 2004 superava els 1,3 milions de treballadors, els quals pertanyien a gairebé 300.000 empreses associades.

La plantilla total de FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mútua d’Accidents Laborals i Malalties Professionals, superava al tancament de 2004 les 2.900 persones, amb la incorporació l’any passat de 200 professionals, principalment tècnics de prevenció i especialistes en Medicina Laboral.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017