fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Itzuli

ZER DA LANEKO GERTAKIZUN BAT?

Gizarte Segurantzaren arabera, hau da laneko gertakizun bat: laneko jardueraren bat gauzatzean sortutako gertaera bat, osasunean eragina duena (laneko istripua edo laneko gaixotasuna).

Laneko istripua

Legeriak ezartzen duenaren arabera, laneko istripu bat langileak beste pertsona batentzat edo bere kabuz egindako lanaren ondorio gisa sortutako gorputzeko edozein lesio da (GSLOren 115. art.).

Istripu bat lanekoa dela esateko, honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 • Langileak gorputzeko lesio bat izatea; lesiotzat joko da zauri, kolpe edo gaixotasun baten ondoriozko gorputzeko kalte oro (ondorio edo gaixotasun psikikoak edo psikologikoak barne).
 • Langileak beste pertsona batentzat edo bere kontura lan egitea.
 • Istripua lanaren ondoriozkoa izatea, hau da, lanaren eta lesioaren artean kausalitate erlazio zuzena egotea.
 • Lesioa, bere horretan, ez izatea laneko istripua.

Premisa horiek kontuan hartuta, honako kasu hauek ezarri dira laneko istripu gisa:

 • Lantokian eta lanaldian gertatutako istripuak.
 • Lanean egindako zereginen ondorioz (ohiko zereginak ez badira ere) gertatutako istripuak.
 • "In itinere" istripua, hau da, lanera joatean edo bertatik itzultzean gertatutakoa. Istripu hori laneko istripu gisa kontuan hartzeko, honako baldintza hauek bete beharko ditu:
 • Etxetik lanerako edo lanetik etxerako bidean gertatzea.
 • Lantokiaren eta etxearen arteko bide horretan etenik ez egitea.
 • Ohiko bidea erabiltzea.
 • Misioko istripua, alegia, agindutako misioa gauzatzeko helburuarekin egindako bidean gertatutakoa.
 • Hautapen bidezko kargu sindikalei gertatutako istripuak, baldin eta hautapen bidezko kargu sindikalak edo Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileetako gobernu karguak gauzatzearen ondorioz gertatzen badira; baita dagozkien funtzioak gauzatzeko lekura joatean edo bertatik itzultzean izandako istripuak ere.
 • Salbamendu ekintzak edo antzekoak gauzatzean gertatutako istripuak, baldin eta lanarekin zerikusia badute.

Laneko gaixotasuna

Laneko gaixotasuna beste pertsona batentzat egindako lanaren ondorioz garatutakoa da, baldin eta lan hori aplikazio xedapenetan onartutako laneko gaixotasunen koadroan zehaztutako jardueren artean badago, eta gaixotasuna koadro horretan laneko gaixotasun bakoitzerako zehaztutako elementuen edo substantzien ondorioz sortu bada (GSLOren 116. art.).

Legearen arabera, gaixotasun bat laneko gaixotasun gisa kontuan hartzeko, hiru baldintza hauek bete behar ditu:

 • Gaixotasuna lanaren ondorioz garatutakoa izatea.
 • Gauzatutako jardueraren ondorioz garatutako gaixotasuna azaroaren 10eko 1299/2006 ERREGE DEKRETUAN (2006ko abenduaren 19ko BOEn argitaratuta) onartutako laneko gaixotasunen koadroan zehaztuta egotea.
 • Gaixotasuna koadro horretan gaixotasun profesional bakoitzarentzat adierazitako elementuen edo substantzien ondorioz sortutakoa izatea.
Atari klasikoa
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017