fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

ASISTENCIA SOCIAL E READAPTACIÓN PROFESIONAL

Fraternidad-Muprespa dispón destes servizos dotados de persoal especializado, co fin de contribuír á incorporación do accidentado ao seu medio social ou profesional, orientando o traballador que, pola gravidade da súa lesión ou circunstancias persoais, presente estes problemas.

Estes servizos comezan cando se producen accidentes graves colaborando co equipo médico e rehabilitador que atende o accidentado, así como preparando o seu ámbito social ou profesional.

Neste sentido, e tras as valoracións clínicas correspondentes, o Gabinete de Psicoloxía de Fraternidad-Muprespa estuda e orienta a adecuación do traballador a outra actividade laboral.

Así mesmo, xestiónase, a través da Comisión de Prestacións Especiais, a utilización dos servizos de Centros especializados, públicos e privados, como o Hospital Nacional de Parapléxicos, Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos, Fundación ONCE, Asociación ALPE, etc.

O Servizo de Asistencial Social e o Gabinete de Psicoloxía actúa en todo o territorio nacional, conectado coa nosa rede de centros asistenciais.

Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017