fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

¿COMO SE PODE ASOCIAR CON FM UNHA EMPRESA DE NOVA CREACIÓN?

Os pasos que deberá seguir son:

1. Obter o módulo TA-6 da Tesourería Xeral da Seguridade social destinado á alta de empresas. [1]

2. Encher a casa 7.1 (Entidade de Accidentes de traballo e Enfermidades profesionais) cun "275" (no campo de número) e con "Fraternidad Muprespa" (no de denominación), indicando así que é Fraternidad Muprespa a entidade coa que se quere concertar a cobertura de accidentes de traballo e enfermidades profesionais..

3. Entregar o TA-6 xunto co resto de documentación necesaria na Tesourería Xeral da Seguridade Social.

niños

 

¿Como cubrir tamén as Continxencias Comúns?

En caso de querer exercitar a opción da prestación económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns coa Mutua, deberá marcar na casa 7.2 (Entidade coa que cubre a incapacidade temporal por continxencias comúns) a opción "Mutua".

Se ten calquera dúbida ao respecto dos pasos a seguir póñase en contacto co seu centro de FM máis próximo (vía telefónica ou presencial) ou comuníquese con nós a través da nosa Portelo de Atención Web.

subir

¿A súa empresa encóntrase nalgunha destas outras situacións?

Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017