fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

ESPAZO SEN FUME

Fraternidad Muprespa pon á súa disposición unha serie de carteis de sinalización relativos á Lei 42/2010, do 30 de decembro, pola que se modifica a Lei 28/2005 do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco, que entrou en vigor o día 2 de xaneiro de 2011.

Esta lei avanza na protección da saúde dos cidadáns ampliando a prohibición de fumar en espazos públicos pechados e colectivos, nos cales "deberán colocarse na entrada, en lugar visible, carteis que anuncien a prohibición do consumo de tabaco e os lugares, nos que, se é o caso, se encontren zonas habilitadas para fumar. Estes carteis estarán redactados en castelán e na lingua cooficial coas esixencias requiridas polas normas autonómicas correspondentes".

Espazos sen fume

Sinalización de espazos con e sen fume

O cartel ten un tamaño de 29 x 11 cm (A4 horizontal) e, unha vez descargado, pode imprimirse en calquera equipo.

Modelo para establecementos e lugares con prohibición de fumar total. Descargar

A continuación inclúense ligazóns ás páxinas Web das Comunidades autónomas que presentan un desenvolvemento propio da Lei dando pé aos seus propios carteis de sinalización:

Boletín Oficial do Estado - Núm. 318 (venres 31 de decembro de 2010). Descargar
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017