fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

VIXENCIA DOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN E ADHESIÓN Á MUTUA

04/03/2010, Fraternidad-Muprespa, Depto. de Afiliación e Recadación

O Real decreto 38/20101 do 15 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento sobre colaboración das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade, aprobado por Real decreto 1993/1995 do 7 de decembro.

Entre as novidades que introduce destaca na súa disposición transitoria primeira, a ampliación excepcional e por unha soa vez do período de vixencia dos convenios de asociación de empresas e dos documentos de adhesión de traballadores autónomos, pasando dun a tres anos. Esta medida, aplicarase tanto aos convenios de asociación como aos documentos de adhesión que se subscriban a partir do 17 de xaneiro (data de entrada en vigor do Real decreto 38/2010), así como aos que xa estean en vigor neste momento.


 Trámites para asociarse con FM (Empresa):

 Trámites para asociarse con FM (Autónomo):

 1Real decreto 38/2010:


"A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"
Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017