Pla Estratègic Corporatiu 2021-2022

La implantació del primer Pla Estratègic Corporatiu 2011-2014 va suposar per a Fraternidad-Muprespa una transformació a l’entitat; es va revisar la manera de treballar en gairebé tots els àmbits de gestió de la Mútua i es van ordenar i alinear les diferents unitats amb els objectius corporatius.

La implantació del segon Pla Estratègic Corporatiu 2015-2017, amb un grau de compliment del 91 %, es va centrar en la qualitat i satisfacció, la generació de confiança, l’eficiència i rendibilitat i l’equip humà.

El tercer Pla Estratègic Corporatiu 2018-2020, amb un grau d’execució del 85 %, malgrat la situació de pandèmia de la COVID-19, ens ha fet més executius, amb una millora de les ràtios de gestió, l’obertura d’un hospital traumatològic capdavanter i un pla d’evolució digital.

Durant l’últim trimestre de 2020 es va treballar en la definició de l'estratègia en un termini temporal de dos anys, 2021-2022, amb la possibilitat de revisar-la al llarg del primer any. Aquesta definició havia de tenir en compte la situació d’incertesa provocada pel coronavirus, les expectatives sobre la vacuna, les prestacions econòmiques per als més desfavorits i el finançament. Com a resultat d’això, la Mútua està treballant en un objectiu estratègic principal, que és garantir la sostenibilitat, i quatre objectius estratègics que pivoten al seu voltant i que contribueixen a la seva consecució, dos de negoci i dos més de transversals, necessaris per donar un suport eficient al primordial, que són:

Objectius de negoci

  • Fidelitzar les nostres empreses.
  • Satisfer el pacient.

Objectius transversals.

  • Connectar els professionals.
  • Millorar les eines de treball.
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -4

You voted ‘down’