UBS

Unitat Bàsica de Salut.

Equip professional de vigilància de la salut, format pels serveis de prevenció aliens, i que inclou un metge del treball o d'empresa i un ATS/DUE (Diplomat Universitari d'Empresa).