Páginas26 emaitza guztira

Honako aplikazioak norberak era autonomoan Gizarte Segurantzako kotizazioaren prima kalkulatzea ahalbidetzen du, Langile Autonomoen Erregimen Bereziari ( RETA ) eta Nekazaritzako Beren Konturako Langileen Sistema Bereziari ( SETA ) dagozkien kontingentzia arruntak, kontingentzia profesionalak eta ja...

Helbide elektroniko bidezko jakinarazpen sistema, aurretik izena emanda. Hari esker, zure enpresak denbora aurreztu ahalko du mutualitatearekin edo erakunde publikoekin egindako izapideak gauzatzerakoan. eVSA (Laguntza Eskaeraren Papera) ePAT (Laneko Istripuaren Agiria) ePEP (Gaixotasun Profesionala...

Lanbide-gaixotasunaren agiriaren izapide administratiboa gauzatzeko formularioan izartxo bat duten eremu guztiak bete eta datuen babes klausula onartu beharko dituzu. Gogoan izan formularioa beteta bidali beharko diguzula lanbide-gaixotasunaren agiria jaso eta hurrengo bost egun baliodunen buruan. T...

Lanbide-gaixotasunaren agiriaren izapide administratiboa gauzatzeko formularioan izartxo bat duten eremu guztiak bete eta datuen babes klausula onartu beharko dituzu. Gogoan izan formulario hau beteta bidali beharko diozula Mutualitateari hiru egun balioduneko epean. También puede ir al parte de enf...

Honako aplikazioak norberak era autonomoan Gizarte Segurantzako kotizazioaren prima kalkulatzea ahalbidetzen du, Langile Autonomoen Erregimen Bereziari ( RETA ) eta Nekazaritzako Beren Konturako Langileen Sistema Bereziari ( SETA ) dagozkien kontingentzia arruntak, kontingentzia profesionalak eta ja...

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrak honela definitzen du laneko gaixotasuna: “Laneko gaixotasuna beste pertsona batentzat egindako lanaren ondorioz garatutakoa da, baldin eta lan hori aipatutako Legearen aplikazio- eta garapen-xedapenetan onartutako koadroan zehaztutako jardueren artean badago, eta...

Etortzeko zedula aurkeztuz gero, ulertuko dugu Batzar Nagusira joan nahi duzula. Zu zeu etorri ezin bazara edo etorri nahi ez baduzu, bestalde, gizarte-betebeharrak egunean dituen beste bazkide baten esku utz dezakezu botoa. Zedula Bulego Digitalaren bidez aurkeztea Sinadura elektronikoa baldin badu...

Inkesten bitartez, zure kezken berri izango dugu eta, hala, hobeto ezagutuko zaitugu; horri esker, gainera, zerbitzu hobea eskaini ahal izango dizugu. Zure ongizateaz arduratzen gara eta, horregatik, lanean aritzen gara etengabe osasuna zaintzeko arreta eta zerbitzuak hobetzeko. Aurreko inkestak

Inkesten bitartez, zure kezken berri izango dugu eta, hala, hobeto ezagutuko zaitugu; horri esker, gainera, zerbitzu hobea eskaini ahal izango dizugu. Zure ongizateaz arduratzen gara eta, horregatik, lanean aritzen gara etengabe osasuna zaintzeko arreta eta zerbitzuak hobetzeko. Azken inkestak

Langile batek aldi baterako lan egin ezin duenean, kontingentzia arrunta zein profesionala dela medio, aldi baterako ezintasunagatiko prestazioa jasotzen du diru-sarrerarik eza estaltzeko; horrek, bestalde, gastu jakin batzuk dakarzkio enpresari. Gastuok kudeatzen laguntze aldera, Fraternidad-Mupres...