Enpresa

Ikuspegi ekonomikotik begiratuta, enpresak etekinak ateratzeko merkaturatzen dituen ondasunak eta zerbitzuak sortzeko baliabide material eta giza baliabideen multzoa da.
Gizarte Segurantzari dagokionez, enpresa zera da: pertsona natural edo juridiko oro, dela publikoa, dela pribatua, zuzendaritzaren eta antolakuntzaren menpe dauden langileak barnean hartzen dituen Gizarte Segurantzako edozein Erregimen aplikatu beharreko esparruan lan egiten duten pertsonak bere kargu lanean dituena.