Gizarte-erantzukizuna

Indarrean dauden lege-betebeharrak zorrotz betetzeaz gain, mutualitatearen gizarte-erantzukizunaren oinarria da, hain zuzen ere, bere gobernuan, kudeaketan, estrategian, politiketan eta prozeduretan gizarteari, lanari, ingurumenari eta interes-taldeekiko (mutualistak, langile babestuak, enplegudunak, hornitzaileak, administrazioa, gizartea...) harreman eta elkarrizketa gardenean jatorria duten giza eskubideak errespetatzeari buruzko kezkak borondatez txertatzea, beren ekintzen eraginaren ardura hartze aldera.