Gizarte Segurantzarekin lan egiten duen Mutualitatea

Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren baimenez eratutako enpresaburuen elkarte pribatua, Gizarte Segurantza kudeatzen laguntzea xede duena, horren zuzendaritza eta tutoretzapean, irabazi-asmorik gabe eta kide guztiek erantzukizun erkidea onartuz.

Bere helburua da jarduera hauek garatzea:
 a) Prestazioak kudeatzea, ekonomikoak zein osasun-laguntzakoak, errehabilitazioa barne, Gizarte Segurantzaren laneko istripuen eta gaixotasunen gertakizunen aurrean babestera zuzenduta, eta baita gertakizun horiek prebenitzeko babes-ekintzak ere.
 b) Gertakizun arruntengatiko aldi baterako ezgaitasunaren prestazio ekonomikoa kudeatzea.
 c) Haurdunaldiko edo edoskitzaro naturaleko arriskuagatiko prestazioak kudeatzea.
 d) Norbere konturako langileen jarduera amaitzeagatiko prestazio ekonomikoak kudeatzea.
 e) Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeagatiko prestazioa kudeatzea.
 f) Gizarte Segurantzarenak diren eta legez esleitzen dizkion bestelako ekintzak.

Administrazio-arloko Estatuko sektore publikoaren zati da, bere zereginen izaera publikoaren eta kudeatzen dituen baliabide ekonomikoen arabera, erakundearen izaera pribatua gorabehera.

Ikusi Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 80. artikulua