Kotizazio taldeak

Kotizazio-taldea. Honako 11 talde hauen arabera sailkatzen dira lan-araudietan dauden lanbide-kategoriak, Gizarte Segurantzari kotizatzeko ondoreetarako.                                                       

1.- Ingeniariak eta lizentziatuak. Goi-zuzendaritzako langileak, Langileen Estatutuko 1.3.c) artikuluan bildu gabeak
2.- Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile titulatuak
3.- Administrazio eta tailer buruak
4.- Titulu gabeko laguntzaileak
5.- Administrazio ofizialak
6.- Mendekoak
7.- Administrazio laguntzaileak
8.- Lehen eta bigarren mailako ofizialak
9.- Hirugarren mailako espezialistak eta adituak
10.- Peoiak
11.- Hemezortzi urtetik beherako langileak