Laneko Gaixotasunak

1995/1978 Errege Dekretuan, maiatzaren 12an (abuztuaren 15eko BOE) dagoen jarduera zerrendan zehazten diren besteren konturako lanetan hartutakoa eta lan gaixotasun bakoitzeko aipatutako ezaugarrietan adierazten diren elementu edo substantziek eragindakoa (ED 1/1994 116. art., ekainaren 20an, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren Testu Bategina).