Malaltia professional

La contreta a conseqüència del treball dut a terme per compte aliè en les activitats que s'especifiquen en el quadre inclòs en el RD 1995/1978, de 12 de maig (BOE de 25 d'agost), i que estigui provocada per l'acció dels elements i substàncies que s'especifiquen en aquest quadre per a cada malaltia professional (art. 116, RD 1/1994, de 20 de juny, text refós de la Llei general de Seguretat Social).