Laneko medikuntza

Lan arriskuen Prebentzioaren oinarrizko diziplina; diziplina honen helburua langilearen osasun egoera prebentzio tekniken (epidemiologia, osasunaren zaintza eta osasun hezkuntza) eta sendatze tekniken (lanak eragindako kalteen diagnostikoa eta tratamendua) bitartez zaintzea da.