Laneko segurtasuna

Lan zentroaren egiturarekin, instalazioekin, makinekin, lan ekipoekin, prozesuekin eta produktuekin loturiko arrisku faktoreak sumatzen, ebaluatzen eta kontrolatzen dituzten eta horien prebentziorako neurri kolektibo eta indibidualak ezartzen dituzten diziplina zientifiko eta teknikoak.