Medicina do traballo

Disciplina básica da Prevención de Riscos Laborais que ten por obxecto manter o traballador nun óptimo estado de saúde, mediante técnicas preventivas (a epidemioloxía, a vixilancia da saúde e a educación sanitaria) e curativas (diagnóstico e tratamento dos danos ocasionados polo traballo).