Laneko Osasuna

Pertsonaren ongizate fisiko, psikiko eta soziala, ez gaixotasunik ez izatea soilik.