Saúde Laboral

Estado de benestar físico, psíquico e social da persoa, e non só a ausencia de enfermidade.