Langile autonomoak zer egin behar du fraternidad muprespako kide egiteko?

Autónomos de nova creación

Para poder adherirse a Fraternidad Muprespa, ao darse de alta na Seguridade Social e optar pola mellora da prestación económica deIncapacidade Temporal de Continxencias Comúns (IT - CC opción obrigatoria para os RETA e voluntaria para os SETA) e, en todo caso, pola cobertura das Continxencias Profesionais (opción voluntaria para os autónomos, agás para os considerados Autónomos economicamente Dependentes e Autónomos con maior risco de sinistralidade laboral), é necesario que se cubra o Modelo TA/ 0521 (dende o 1 ao 6) de alta noRéxime Especial de Traballadores Autónomos, reflectindo a Mutua pola que optaron. E o modelo TA.0521/7 para os traballadores incorporados ao "Sistema Especial de Traballadores Agrarios por conta propia" (SETA).

IMPORTANTE:Unha vez selada esta documentación pola Tesourería Provincial correspondente, enviala ou entregala no seu centro da Mutua máis próximo:

Ver red de centros de Fraternidad-Muprespa

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntuak: -3

You voted ‘down’