Prestación económica por contingencia profesional

Prestación económica por contingencia profesional

La prestación económica que Fraternidad-Muprespa proporciona con motivo de una Incapacidad Temporal derivada de una contingencia profesional trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, debido a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria.

Prestaciones económica por contingencia profesional

Esta prestación económica está incluida dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

Prestazioaren ordainketa eskuordetua

Baja medikoaren bidez langilearen aldi baterako ezintasun egoera zehaztu ondoren, lan kontratua eten egiten da. Hala, enpresaren lana ordaintzeko betebeharra bertan behera geldituko da, baina langileak kotizatzen jarraitzeko betebeharra izango du.

Une horretatik aurrera, enpresak prestazioa ordaindu beharko du, ordainketa eskuordetu izeneko araubidean. Enpresak ordaindutako kopuruak berreskuratuko ditu beranduago, bere langile guztien kotizazio kuoten zenbatekotik kenduta.

Prestazioaren zenbatekoa

Baja medikoa hartu eta hurrengo egunetik, istripua izan duen langileak bere eguneroko kotizazio oinarriaren % 75i dagokion diru-laguntza bat jasoko du, ordainketa eskuordetu bidez.

Prestazioaren ordainketa zuzena

Aldi baterako ezintasun egoerak irauten duen bitartean, Fraternidad-Muprespak langileari zuzenean ordaintzea ekar dezaketen zenbait egoera gerta daitezke, esaterako:

  • Lan kontratua amaitzea
  • Enpresariak ordainketa eskuordetua egiteko betebeharra haustea
  • Langileak 6 hilabete baino gehiago igarotzea baja medikoko egoeran, baldin eta 10 langile baino gutxiagoko enpresa batekoa bada
  • GSINk baja espresuki luzatzea, lehen 12 hilabeteak igaro ondoren.
  • Prestazioaren gehienezko epea amaitzea (18 hilabete)
  • Araubide berezietako langileak

Prestazioaren iraupena

Prestazio ekonomikoak gehienez hamabi hilabeteko iraupena izango du. Aldi hori beste sei hilabetez luzatu ahal izango da, baldin eta luzapen aldi horretan sendatu eta alta medikoa jaso dezakeela aurreikusten bada.

Aldi baterako ezintasunari dagokion gehienezko epea (18 hilabete) amaitutakoan, langilearen egoera aztertu beharko da, gehienez hiru hilabeteko epean, ezintasun iraunkorra eman behar zaion erabakitzeko. Dena den, oraindik tratamendu medikoa behar badu eta interesdunaren egoera klinikoa behin betikotzat jotzen ez bada, aldi baterako ezintasuna luzatu ahal izango da (gehienez 24 hilabetez).