Prestazio Berezien Batzordea

Gizarte Segurantzarekin lan egiten duen Mutualitateek parte hartzeko organoa, prestazio bereziak ematea erabakitzeaz arduratzen dena. 
Paritarioa da, eta honako hauek osatzen dute: enpresa elkartuen ordezkariek, Zuzendaritza Batzordeak izendatuta, eta enpresa elkartuen langileen ordezkariek, zentral sindikal adierazgarrienek izendatuta.