Imagen Noticias

INFORME ANUAL 2006

Publicaciones
Autor
Fraternidad-Muprespa
INFORME ANUAL 2006

Ao pechar cada ano natural Fraternidad Muprespa publica o chamado Informe Anual, a través do cal reflicte e fai público o acontecido na Organización durante o último ano.

No informe inténtanse reflectir todos os aspectos de importancia referentes á mutua, dende as Xuntas e Órganos de goberno ata o Catálogo de servizos ofrecido pola mutua pasando polos Datos económicos do exercicio.

Os aspectos máis importantes recollidos no Informe son:

  • Órganos de goberno
  • Informe de xestión
  • Medios
  • Información económica financeira
  • Organización
Informe anual 2006. (Descargar aquí)