UBS

Unidade Básica de Saúde.

Equipo profesional de vixilancia da saúde constituído polos Servizos de Prevención Alleos e que se compón dun médico do traballo ou de empresa e un ATS/DUE (Diplomado Universitario de Empresa).