Bajarik gabeko lan istripua

Langileak besteren konturako edozein lanetan edo lan horren ondorioz jasandako gorputzeko lesioa, bere lan jardueran aldi baterako ezintasuna eragiten ez duena.