Komanditako sozietate akzioduna

Kapital-sozietatea, non kapitala akziotan banatuta eta bazkide guztien ekarpenek osatuta baitago; horietako batek gutxienez (bazkide kolektiboak) erantzungo du gizarte-zorren aurrean, erantzukizun mugagabe eta solidarioarekin, sozietatearen kudeatzaile edo administratzaile bezala. Gainerako bazkideek (komanditarioek) erantzukizun mugatua dute, kapitala ematen dute bakarrik, eta ez dute parte hartzen sozietatearen kudeaketan.
Kapital soziala ezin da 60.000 € baino txikiagoa izan.
Sozietate anonimoarentzat Kapital Sozietateen Legean ezarritakoaren arabera arautzen da.