Misioko lan-istripua

Misiotzat  edo in mision-tzat hartuko da langile batek lantokitik kanpo izandako  lan-istripua,  lanaldiaren barruan gertatzen denean, ohiko  jarduera  profesionalean, edo enpresak agintzen dion noizbehinkako jarduera jakin bat burutzen ari denean.

Ez da nahastu behar "in itinere" modalitatearekin.

- Misioko lan-istripua:: lanaldiaren barruan (lan egiteko lekualdaketa).
- In itinere lan-istripua: lanalditik kanpo (etxetik lanerako joan-etorriak edo alderantziz).