Accident de treball en missió

Es considera en missió o in missio aquell tipus d’accident laboral sofert per un treballador durant el desplaçament fora del centre de treball, però dins de la jornada laboral, durant l’exercici de la seva activitat professional habitual o per dur a terme una activitat ocasional encomanada per l’empresa.

No s’ha de confondre amb la modalitat “in itinere”.

- Accident de treball en missió: dins de la jornada laboral (desplaçament per a activitat professional).
- Accident de treball in itinere: fora de la jornada laboral (desplaçament domicili/feina o viceversa).