Mutualitateen Legea

35/2014 Legea, abenduaren 26koa, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina aldatzen duena, Gizarte Segurantzako Laneko Istripuen eta Gaixotasunen Mutualitateen araubide juridikoari dagokionez. Arau horretan, hain zuzen ere, jasotzen dute erakundeok beren oraingo izena: Gizarte Segurantzarekin lan egiten duten Mutualitateak.