Pertsona bakarreko sozietate anonimoa

Bazkide batek, pertsona naturalak zein juridikoak (pertsona bakarrekoa jatorriz), nahiz bi bazkidek edo gehiagok, baldin eta akzio guztiak bazkide batek eskuratu baditu (pertsona bakarrekoa gertatze bidez), eratutako sozietate anonimoa. Bazkide baten ondasuntzat hartuko dira pertsona bakarreko sozietatearenak diren akzioak.