Societat anònima unipersonal

Societat anònima constituïda per un únic soci, sigui persona natural o jurídica (unipersonalitat originària), o per dos o més socis quan totes les accions hagin passat a ser propietat d’un únic soci (unipersonalitat sobrevinguda). Es consideren propietat de l’únic soci les accions que pertanyin a la societat unipersonal.