Heriotzagatiko eta biziraupenagatiko prestazio ekonomikoak.

ABE prestazioaren ordainketa egiteko bi era daude: ordainketa eskuordetua eta ordainketa zuzena.