Ezintasun iraunkorragatiko prestazio ekonomikoak.

Laneko istripu egoeretan, osasun laguntza egokia jaso arren, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea edo Ezintasun iraunkorra ekartzen dutenean, Mutuak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalera bidali beharreko txostena egin beharko du, honek baliaezintasuna aitortu edo ezetsi dezan. Hona hemen eman ditzakeen baliaezintasun mailak: Lehenengo biak oroharreko prezioko kalte-ordaina dute eta istripua jasandakoak lanera itzuliko dela aurreikusten dute, azken hirurei, aldiz, pentsio bat dagokie (kostu-errenta kapitala).

Mutuak ordaindu behar ditu prestazio horiek.